Koło łowieckie "RARÓG" KatowiceWitamy na stronie koła Łowieckiego „Raróg” Katowice w Przegędzy


Rok założenia : 1951

obwód łowiecki 148 o pow. 6350 ha – w tym 2327 ha lasu - po wyłączeniach 4540 ha.

 

Rys Historyczny:


Koło powstało z inicjatywy 9 myśliwych 20.10.1951 r.Początkowo dzierżawiło trzy obwody:

obwód nr 104 o powierzchni 7.815ha w Leśnictwie Rybnik, obwód nr 241 o powierzchni 6.750ha w Leśnictwie Gidle oraz obwód nr 222 o powierzchni 6.740ha w Leśnictwie Biestrzyków.

Tereny te były  dzierżawione do roku 1964. W roku 1964 na mocy podziałów terytorialnych odebrano Kołu obwody nr 241 i nr 222 nie będące terytorialnie w województwie katowickim. Również w roku 1964 podczas zmian numerów obwodów nastąpiły zmiany granic. Obwód nr 104 zamieniono na nr 142 i uszczuplno o 1.115ha. Obwód ten dzierżawiono do roku 1967.         W tym to roku  na mocy decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zabrano dalsze 250ha na tzw. Rejonową Hodowlę Bażanta. Obecnie obwód nosi nr 148 i ma powierzchnię 6.350 ha - po wyłączeniach 4540 ha.

Od roku 1951 liczba członków stale wzrasta. Obecnie Koło liczy 36 członków macierzystych i 2 członków nie macierzystych, 85 % myśliwych w Kole to selekcjonerzy.Ogółem przez nasze Koło przewinęło się  ok. 100 członków z różnym stażem.  Stan zwierzyny: w latach 1951 do 1970 stan zwierzyny drobnej szacowany był jako dobry, zwierzyna gruba – stan umiarkowany. Rok 1970 był rokiem przełomowym, maleje stan zwierzyny drobnej a zwiększa się stan zwierzyny grubej.Proces ten trwa do chwili obecnej.
 

Gospodarka łowiecka:


Koło uprawia 5,4 ha poletek produkcyjnych i 1,7 ha poletek zaporowych. Dla zabezpieczenia karmy zwierzynie zwłaszcza grubej Koło dzierżawi dwa poletka gdzie uprawiany jest owies, mieszanka zbożowa, kukurydza i rzepa. Karmę przechowuje się w dzierżawionej od Nadleśnictwa Rybnik stodole gdzie wyodrębniono i wyremontowano część socjalną, stanowiącą siedzibę Koła. Rocznie wykładane jest 25 do 35 ton karmy. Wybudowano wiele urządzeń służących realizacji gospodarki łowieckiej w obwodzie, obecnie znajduje się tam  20 paśników, 38 lizawek, ok. 200 ambon w tym część przenośnych, 15 podsypów dla bażantów.

Pozyskanie zwierzyny grubej kształtuje się średnio na poziomie: jelenie 30 szt., sarny 85 szt., dziki 150 szt. Z drobnej zwierzyny pozyskujemy lisy, kuny, jenoty, kaczki, bażanty i grzywacze. Okresowo Koło zasila łowisko w bażanty.

 

Pozyskane trofea medalowe:

 

- wieńce jeleni byków: 3 srebrnomedalowe, 1 brązowomedalowy
- parostki rogaczy: 1 brązowomedalowy

Koło odznaczone jest Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej przyznanym w roku 2003 oraz "Złomem" w 2011.

W okresie działalności Koła członkowie otrzymali:
- „Złom” kol. Śp. Jerzy Banasik, Bogdan Wróbel
- 5 złotych, 12 srebrnych i kilkanaście brązowych Medali Zasługi Łowieckiej.
 

Proekologiczna edukacja dzieci i młodzieży:

 

Koło wspólpracuje z szkołami i przedszkolami organizując wystawy i prelekcje zarówno w siedzibie Koła jak i w szkołach. W roku 2008 z inicjatywy Koła utworzona została przy pomocy Nadleśnictwa Lasów Państwowych w Rybniku, Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach „Leśna ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna”. W jej skład wchodzą tablice dydaktyczne przedstawiające występujące w łowisku zwierzęta, pracę leśników oraz myśliwych, po przejściu jej malowniczego biegu można usiąść na ławkach pod wiatą i odpocząc na łonie natury.