Obowiązujące ceny zwierzyny
[07.08.2017]

Od dnia 23 października 2017 r. do kolejnego posiedzenia Zarządu obowiązują następujące ceny za pobrane na użytek własny tusze zwierzyny:

 

dzik I klasa - 3,00 zł/kg (niezależnie od wagi i miejsca pozyskania)

dzik II klasa - 2,40 zł/kg (niezależnie od wagi i miejsca pozyskania)

sarna  - 15,00 zł/kg (niezależnie od wagi i miejsca pozyskania)

jeleń  - 10,00 zł/kg (niezależnie od wagi i miejsca pozyskania)

 

powrót