Polowanie Hubertowskie
[23.08.2017]

Polowanie Hubertowskie odbędzie się w dniu 4 listopada 2017

Program obchodów:

godz. 8:00 - Msza polowa

godz. 9:00 - Odprawa myśliwych i rozpoczecie polowania

godz. 13:00 - Zakończenie polowania

godz. 14:00 - Biesiada myśliwska

 

powrót