Gospodarka łowiecka

Koło prowadzi gospodarkę rolną, co pozwala na zabezpieczenia karmy dla zwierzyny grubej i drobnej. Uprawia się kukurydzę, owies, pszenicę oraz rzepę pastewną. Karmę przechowuje się w dzierżawionej od Nadleśnictwa Rybnik stodole gdzie wyodrębniono część magazynową  i socjalną, stanowiącą siedzibę Koła. Rocznie wykładane i pozostawiane do spożycia przez zwierzynę "na pniu" jest około 30 ton karmy. Dodatkow Koło użytkuje poletka zaporowe, mające na celu ograniczenie szkód wyrządzanych przez dziki w uprawach rolnych. Wybudowano wiele urządzeń służących realizacji gospodarki łowieckiej w obwodzie.

Pozyskanie zwierzyny w ostatnich 3-latach kształtowało się średnio na następującym poziomie: jelenie 28 szt., sarny 85 szt., dziki 150 szt. Z drobnej zwierzyny pozyskujemy lisy (50 szt.), kuny (1 szt.), jenoty (10 szt.), borsuki (2 szt.), kaczki (90 szt.), bażanty (50 szt.), i gołębie-grzywacze (50 szt.)