Historia

Koło powstało z inicjatywy 9 myśliwych 20.10.1951 r. Początkowo dzierżawiło trzy obwody:

- obwód nr 104 o powierzchni 7.815ha w Leśnictwie Rybnik,
- obwód nr 241 o powierzchni 6.750ha w Leśnictwie Gidle
- oraz obwód nr 222 o powierzchni 6.740ha w Leśnictwie Biestrzyków.


Tereny te były  dzierżawione do roku 1964. W roku 1964 na mocy podziałów terytorialnych odebrano Kołu obwody nr 241 i nr 222 nie będące terytorialnie w województwie katowickim. Również w roku 1964 podczas zmian numerów obwodów nastąpiły zmiany granic. Obwód nr 104 zamieniono na nr 142 i uszczuplno o 1.115ha. Obwód ten dzierżawiono do roku 1967. W tym to roku  na mocy decyzji Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zabrano dalsze 250ha na tzw. Rejonową Hodowlę Bażanta. Obecnie obwód nosi nr 148 i ma powierzchnię 6.350 ha - po wyłączeniach 4540 ha.

Od roku 1951 liczba członków stale wzrasta. Obecnie Koło liczy 38 członków macierzystych (36 - macierzystych i 2 - niemacierzystych)